De Algemene Vergadering wordt elk jaar bijeengeroepen op de vierde dinsdag van de maand mei om elf uur op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

2017 Algemene Vergadering van 22/05/2018

Campine is sinds 18 oktober 1936 beursgenoteerd, oorspronkelijk onder de naam "Compagnie Chimique et Metallurgique de la Campine".

Aandelenkoers vindt u hier: link naar NYSE Euronext – Campine aandeel..

Beschrijving van de noemer: Er zijn in totaal 1.500.000 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen:

  • Nominatieve aandelen: 5.590
  • Gedematerialiseerde aandelen: 1.494.410

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

 

Op 27 oktober 2017 besliste de Raad van Bestuur tot de uitbetaling van een interim-dividend van € 1,5 mio,
zijnde € 1,00 bruto (dit betekent € 0,70 netto) tegen de voorlegging van coupon nr 8, met uitbetalingsdatum
7 november 2017 (ex-date: 3 november 2017 en recorddate: 6 november 2017).

De transparantiewet van 2 mei 2007 beoogt een transparantie van de aandeelhoudersstructuur van beursgenoteerde ondernemingen tot stand te brengen. Ze wil op die manier inzicht verstrekken in de bestaande en potentiële stemkrachtverhoudingen in deze vennootschappen en vermijden dat betekenisvolle wijzigingen in de aandeelhoudersstructuur en dus in de controle zonder de vereiste doorzichtigheid zouden plaatsvinden. Via de nagestreefde markttransparantie en informatieverstrekking aan het beleggerspubliek wil deze reglementering ook een efficiënte en correcte werking van de financiële markten bevorderen.